KALİTE, SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE POLİTİKASI

CCN Holding Şirketleri olarak, tarafımızdan gerçekleştirilen farklı faaliyet alanlardaki kazanımlarımızdan beslenerek ekonomik, çevresel ve sosyal alanlarda kurumsal sürdürülebilirlik anlayışı ile etkileşimde bulunduğumuz paydaşların sürece katılımlarında öncülük etmekteyiz.

Faaliyetlerimizde kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konularını her zaman önceliklendirmekte ve hedeflerimizi “ÖNCE İNSAN ve ÇEVRE” prensibi ile belirlemekteyiz. Hizmet ve imalatların yürütüldüğü yurtiçi ve yurtdışı tüm merkez ofis, proje yerleşkesi ve ofislerimizde sorumluluklarımızın bilincinde olarak, tüm operasyonlarımızı aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda yürütürüz ve temel değerlerimiz olarak benimseriz;

Etik değerlere bağlı, sosyal sorumluluğunun bilincinde ve güvenilir olmak,
Tüm faaliyet alanlarında kaliteli hizmet sunmak ve işlerin ulusal ve uluslararası düzenlemelere, standartlara, mevzuatlara ve sözleşme şartlarına uygun yapılması sağlamak,
Şirket hedeflerini, paylaşmanın ve takım olmanın gücüne inanmış bir yönetim anlayışı ile oluşturmak,
Stratejik planlamalar ile sistematik olarak işleyen süreçleri oluşturmak, süreçlerin performansları takip etmek ve sürekli geliştirmek,
Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlamayı önemsemek, müşteri istek ve geri bildirimlerinden yararlanarak ürün ve hizmet kalitesini arttırmak ve müşteri memnuniyetini sağlamak,
Kurumlar ile olan ilişkilerimizde tutarlılık ve yüksek itibar ile anılmak,
Taahhütlerimizle, hizmetlerimizle ve ürünlerimizle müşteri beklentilerini ve tüm uygulanabilir şartları karşılamak,
Kurumsal, İş Sağlığı ve Güvenliği ve çevresel risklerimizi belirleyerek risklerin azaltılması ile fırsat yaklaşımı bilincini oluşturmak,
Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatları dâhil olmak üzere tüm yasal mevzuat şartlarının yerine getirilmesi hedeflemek,
Faaliyetleri yürütülürken çevreyi kirletmemek ve etkin doğal kaynak kullanımı stratejileri ile gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakılması hedeflemek,
Faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıkların çevreye duyarlı ve ekonomik biçimde bertarafının sağlanmasını garanti altına almak,
Faaliyetlerimiz kapsamında belirlediğimiz yöntem ve süreçlerde sürdürülebilir çevre yönetimi sağlamak,
Tüm paydaşların Kalite, Çevre, İş sağlığı ve Güvenliği hakkında katılımını ve bilinçlendirilmesini sağlamak,
Çalışanlarımızın ve paydaşların yaralanmalardan ve meslek hastalıklarından korunmasını hedeflemek, çalışanlar için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamak,
Çalışanlarımız, alt yüklenicilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde adil, iyi niyetli ve anlayışlı olarak sürdürülebilir etkili iletişim sağlamak,
Hizmette sürekliliği sağlamak için devamlı büyümek, büyümek için yatırım yapmak, yatırım yapmak için kaynak yaratmak,
İnsan kaynağının en önemli faktör olduğunun bilincinde olarak çalışanlarımızın yaratıcılık ve yeteneklerini geliştirmeyi önemseyerek, iş tatminlerini arttırmaya yönelik faaliyetlerle değişimi bilimsel yöntemlerle yönetmek,
Gelişme ve büyüme için bilimsel yöntemler uygulayarak ve teknolojik gelişmeleri takip ederek sürekli iyileşme sağlamak,
Tüm faaliyet alanlarımızda mevzuata, çevreye ve ahlak kurallarına uyumlu bir şekilde çalışmalarımızı gerçekleştirmek,
Yönetim sistemlerimizin etkinliğinin arttırılması yönünde sürekli iyileştirici faaliyetlerde bulunmak.

CCN Holding Şirketleri, bu politikanın tüm paydaşlara iletileceğini, anlaşılmasının sağlanacağını ve sürekli iyileştirme için gözden geçirileceğini beyan ve taahhüt eder.

Murad BAYAR