Önceleri Ağrı Dağı Üniversitesi olarak bilinen, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkiye’nin şehir sınırları içerisinde, merkez ilçede konumlanmıştır. Üniversitenin kurulma hedefleri arasında, eğitime ve bilime katkı sağlamanın yanı sıra bölgeyi sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda geliştirmek bulunmaktadır.

Yerleşkeyi ve binalarını fiziki olarak inşa etmek ve bağışlamaya ek olarak, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesini kuruluşundan itibaren sosyal ve kültürel anlamda destekleyecek olan faaliyetler yakın zaman önce kurulmuş olan IC vakfı tarafından organize edilmektedir. Bu projelerin bazıları yurtdışı kardeş üniversiteler, destekleyici eğitmen ve öğrenci değişim programları ve AB ve diğer fon kaynaklı projelere katkıda bulunmak şeklinde planlanmıştır.

www.agri.edu.tr