Kurumsal Değerler

Müşterilerimiz İçin…

•    Güvenilir, rahat ve estetik binalar inşa etmek.
•    Teknolojiyi takip etmek, değişimi desteklemek ve yönetmek.
•    Çevre dostu yapılarla binaların birkaç nesil boyunca kullanılmasını sağlamak.
•    Taahhüt edilen standart ve şartlarda zamanında iş teslim etmek.

Çalışanlarımız İçin…

•    Çalışanlarımızın kişisel gelişimlerini, rekabeti ve mutluluğu ön planda tutmak.
•    İnsan kaynakları ve teknoloji ile sürekli olarak desteklenen nitelikli yönetim, üretim ve hizmet yaklaşımlarıyla pratiği artırmak.
•    Çalışanların yenilikçi ve adil olmalarını sağlamak.
•    Çalışanların tecrübelerini paylaşmalarını, cesur olmalarını ve en iyi yöntemleri belirlemelerini sağlamak.
•    Eşit fırsatlara ek olarak, başlıca hedefimiz personelimizin yeteneklerini geliştirmek ve şirket içerisine performans kültürünü yerleştirmektir.

İş Ortaklarımız İçin…

•    Dürüstlüğe ve güvene dayalı uzun soluklu çözüm ortaklıkları oluşturmak.
•    Verimlilik, kalite ve iş güvenliği konularında uluslararası standartları belirleyen örnek bir firma olmak.
•    Tecrübeli ve eğitimli personel ile sektörde lider olmak.

İş Hedeflerimiz
•    Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türki Cumhuriyetler ve Rusya’da büyük inşaat projelerine imza atmak.
•    Çevresel değerleri göz önünde bulundurarak altyapı ve üstyapı yatırımları gerçekleştirmek.

________________________________________

Sağlık, Güvenlik Ve Çevre (HSE) Politikası

CCN Yatırım Holding; genel inşaat faaliyetleri esnasında oluşabilecek ve çalışanları, üçüncü tarafları, şirket varlıklarını ve çevreyi etkileyebilecek herhangi bir zararı minimize etmek ya da tamamıyla elimine etmek amacıyla, faaliyet gösterdiği ülkenin yasalarına ve aşağıdaki prensiplere göre hareket eder. CCN Yatırım Holding üst yönetimi sürekli gelişimi hedefleyerek sahalarda faaliyet gösteren tüm çalışanlarının bu prensiplere uygun hareket etmelerini sağlar. 

•    İnşaat sektöründe yapılan tüm faaliyetlerin iş güvenliği ve çevre ile ilgili tehlikelerinin belirlenmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla gerekli tedbirlerin değerlendirmelere dayanılarak alınması,  geçerli risk seviyelerini belirlemek ve risk değerlendirmesi faaliyetini gerçekleştirmek, böylece iş kazalarını ve mesleki hastalıkları önlemek ya da kaza olasılıklarını azaltmak, faaliyet gösterilen ülkenin tüm 'İş Güvenliği ve Çevre' ile ilgili kanunlarına ve nizamlarına uymak.
•    Çalışanların ve üçüncü tarafların sağlık, güvenlik ve çevre ile ilgili taleplerini karşılamak.
•    Mümkün olduğunca ölçülebilir yıllık sağlık, güvenlik ve çevre hedefleri belirlemek, bu hedefleri tüm çalışanlarla paylaşmak ve katkıda bulunmayı teşvik ederek bunları gerçekleştirmek.
•    CCN Yatırım Holding olarak tüm çalışanları sağlık, güvenlik ve çevre yönetim sistemi el kitabı ve ilgili belgeleri, uygulamaları, hedefleri ve politikası hakkında bilgilendirmek.
•    Yönetim olarak, sürekli gelişimin farkındalığı dahilinde faaliyetleri ve politikaları gözden geçirmek, böylece bu politika çerçevesince ve mevcut şartlar doğrultusunda sürekli gelişimi sağlamak. Politika taleplerini ve revizyonlarını hayata geçirmek.

Politikamızın sonucu olarak, CCN Yatırım Holding olarak, insan sağlığı ve güvenliği ile çevre için yerine getirdiğimiz tüm faaliyetlerimizi öncelikli ve prestijli hedeflerimiz olarak göreceğiz. Bu konudaki prensibimiz “ÖNCE İNSAN ve ÇEVRE”dir. 
CCN Holding 2016 ©Tüm Hakları Saklıdır.

Kurumsal Değerler

Müşterilerimiz İçin…

•    Güvenilir, rahat ve estetik binalar inşa etmek.
•    Teknolojiyi takip etmek, değişimi desteklemek ve yönetmek.
•    Çevre dostu yapılarla binaların birkaç nesil boyunca kullanılmasını sağlamak.
•    Taahhüt edilen standart ve şartlarda zamanında iş teslim etmek.

Çalışanlarımız İçin…

•    Çalışanlarımızın kişisel gelişimlerini, rekabeti ve mutluluğu ön planda tutmak.
•    İnsan kaynakları ve teknoloji ile sürekli olarak desteklenen nitelikli yönetim, üretim ve hizmet yaklaşımlarıyla pratiği artırmak.
•    Çalışanların yenilikçi ve adil olmalarını sağlamak.
•    Çalışanların tecrübelerini paylaşmalarını, cesur olmalarını ve en iyi yöntemleri belirlemelerini sağlamak.
•    Eşit fırsatlara ek olarak, başlıca hedefimiz personelimizin yeteneklerini geliştirmek ve şirket içerisine performans kültürünü yerleştirmektir.

İş Ortaklarımız İçin…

•    Dürüstlüğe ve güvene dayalı uzun soluklu çözüm ortaklıkları oluşturmak.
•    Verimlilik, kalite ve iş güvenliği konularında uluslararası standartları belirleyen örnek bir firma olmak.
•    Tecrübeli ve eğitimli personel ile sektörde lider olmak.

İş Hedeflerimiz
•    Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türki Cumhuriyetler ve Rusya’da büyük inşaat projelerine imza atmak.
•    Çevresel değerleri göz önünde bulundurarak altyapı ve üstyapı yatırımları gerçekleştirmek.

________________________________________

Sağlık, Güvenlik Ve Çevre (HSE) Politikası

CCN Yatırım Holding; genel inşaat faaliyetleri esnasında oluşabilecek ve çalışanları, üçüncü tarafları, şirket varlıklarını ve çevreyi etkileyebilecek herhangi bir zararı minimize etmek ya da tamamıyla elimine etmek amacıyla, faaliyet gösterdiği ülkenin yasalarına ve aşağıdaki prensiplere göre hareket eder. CCN Yatırım Holding üst yönetimi sürekli gelişimi hedefleyerek sahalarda faaliyet gösteren tüm çalışanlarının bu prensiplere uygun hareket etmelerini sağlar. 

•    İnşaat sektöründe yapılan tüm faaliyetlerin iş güvenliği ve çevre ile ilgili tehlikelerinin belirlenmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla gerekli tedbirlerin değerlendirmelere dayanılarak alınması,  geçerli risk seviyelerini belirlemek ve risk değerlendirmesi faaliyetini gerçekleştirmek, böylece iş kazalarını ve mesleki hastalıkları önlemek ya da kaza olasılıklarını azaltmak, faaliyet gösterilen ülkenin tüm 'İş Güvenliği ve Çevre' ile ilgili kanunlarına ve nizamlarına uymak.
•    Çalışanların ve üçüncü tarafların sağlık, güvenlik ve çevre ile ilgili taleplerini karşılamak.
•    Mümkün olduğunca ölçülebilir yıllık sağlık, güvenlik ve çevre hedefleri belirlemek, bu hedefleri tüm çalışanlarla paylaşmak ve katkıda bulunmayı teşvik ederek bunları gerçekleştirmek.
•    CCN Yatırım Holding olarak tüm çalışanları sağlık, güvenlik ve çevre yönetim sistemi el kitabı ve ilgili belgeleri, uygulamaları, hedefleri ve politikası hakkında bilgilendirmek.
•    Yönetim olarak, sürekli gelişimin farkındalığı dahilinde faaliyetleri ve politikaları gözden geçirmek, böylece bu politika çerçevesince ve mevcut şartlar doğrultusunda sürekli gelişimi sağlamak. Politika taleplerini ve revizyonlarını hayata geçirmek.

Politikamızın sonucu olarak, CCN Yatırım Holding olarak, insan sağlığı ve güvenliği ile çevre için yerine getirdiğimiz tüm faaliyetlerimizi öncelikli ve prestijli hedeflerimiz olarak göreceğiz. Bu konudaki prensibimiz “ÖNCE İNSAN ve ÇEVRE”dir. 


CCN Holding 2016 © Tüm Hakları Saklıdır.

Kurumsal Değerler

Müşterilerimiz İçin…

•    Güvenilir, rahat ve estetik binalar inşa etmek.
•    Teknolojiyi takip etmek, değişimi desteklemek ve yönetmek.
•    Çevre dostu yapılarla binaların birkaç nesil boyunca kullanılmasını sağlamak.
•    Taahhüt edilen standart ve şartlarda zamanında iş teslim etmek.

Çalışanlarımız İçin…

•    Çalışanlarımızın kişisel gelişimlerini, rekabeti ve mutluluğu ön planda tutmak.
•    İnsan kaynakları ve teknoloji ile sürekli olarak desteklenen nitelikli yönetim, üretim ve hizmet yaklaşımlarıyla pratiği artırmak.
•    Çalışanların yenilikçi ve adil olmalarını sağlamak.
•    Çalışanların tecrübelerini paylaşmalarını, cesur olmalarını ve en iyi yöntemleri belirlemelerini sağlamak.
•    Eşit fırsatlara ek olarak, başlıca hedefimiz personelimizin yeteneklerini geliştirmek ve şirket içerisine performans kültürünü yerleştirmektir.

İş Ortaklarımız İçin…

•    Dürüstlüğe ve güvene dayalı uzun soluklu çözüm ortaklıkları oluşturmak.
•    Verimlilik, kalite ve iş güvenliği konularında uluslararası standartları belirleyen örnek bir firma olmak.
•    Tecrübeli ve eğitimli personel ile sektörde lider olmak.

İş Hedeflerimiz
•    Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türki Cumhuriyetler ve Rusya’da büyük inşaat projelerine imza atmak.
•    Çevresel değerleri göz önünde bulundurarak altyapı ve üstyapı yatırımları gerçekleştirmek.

________________________________________

Sağlık, Güvenlik Ve Çevre (HSE) Politikası

CCN Yatırım Holding; genel inşaat faaliyetleri esnasında oluşabilecek ve çalışanları, üçüncü tarafları, şirket varlıklarını ve çevreyi etkileyebilecek herhangi bir zararı minimize etmek ya da tamamıyla elimine etmek amacıyla, faaliyet gösterdiği ülkenin yasalarına ve aşağıdaki prensiplere göre hareket eder. CCN Yatırım Holding üst yönetimi sürekli gelişimi hedefleyerek sahalarda faaliyet gösteren tüm çalışanlarının bu prensiplere uygun hareket etmelerini sağlar. 

•    İnşaat sektöründe yapılan tüm faaliyetlerin iş güvenliği ve çevre ile ilgili tehlikelerinin belirlenmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla gerekli tedbirlerin değerlendirmelere dayanılarak alınması,  geçerli risk seviyelerini belirlemek ve risk değerlendirmesi faaliyetini gerçekleştirmek, böylece iş kazalarını ve mesleki hastalıkları önlemek ya da kaza olasılıklarını azaltmak, faaliyet gösterilen ülkenin tüm 'İş Güvenliği ve Çevre' ile ilgili kanunlarına ve nizamlarına uymak.
•    Çalışanların ve üçüncü tarafların sağlık, güvenlik ve çevre ile ilgili taleplerini karşılamak.
•    Mümkün olduğunca ölçülebilir yıllık sağlık, güvenlik ve çevre hedefleri belirlemek, bu hedefleri tüm çalışanlarla paylaşmak ve katkıda bulunmayı teşvik ederek bunları gerçekleştirmek.
•    CCN Yatırım Holding olarak tüm çalışanları sağlık, güvenlik ve çevre yönetim sistemi el kitabı ve ilgili belgeleri, uygulamaları, hedefleri ve politikası hakkında bilgilendirmek.
•    Yönetim olarak, sürekli gelişimin farkındalığı dahilinde faaliyetleri ve politikaları gözden geçirmek, böylece bu politika çerçevesince ve mevcut şartlar doğrultusunda sürekli gelişimi sağlamak. Politika taleplerini ve revizyonlarını hayata geçirmek.

Politikamızın sonucu olarak, CCN Yatırım Holding olarak, insan sağlığı ve güvenliği ile çevre için yerine getirdiğimiz tüm faaliyetlerimizi öncelikli ve prestijli hedeflerimiz olarak göreceğiz. Bu konudaki prensibimiz “ÖNCE İNSAN ve ÇEVRE”dir. 


CCN Holding 2016 © Tüm Hakları Saklıdır.

Kurumsal Değerler

Müşterilerimiz İçin…

•    Güvenilir, rahat ve estetik binalar inşa etmek.
•    Teknolojiyi takip etmek, değişimi desteklemek ve yönetmek.
•    Çevre dostu yapılarla binaların birkaç nesil boyunca kullanılmasını sağlamak.
•    Taahhüt edilen standart ve şartlarda zamanında iş teslim etmek.

Çalışanlarımız İçin…

•    Çalışanlarımızın kişisel gelişimlerini, rekabeti ve mutluluğu ön planda tutmak.
•    İnsan kaynakları ve teknoloji ile sürekli olarak desteklenen nitelikli yönetim, üretim ve hizmet yaklaşımlarıyla pratiği artırmak.
•    Çalışanların yenilikçi ve adil olmalarını sağlamak.
•    Çalışanların tecrübelerini paylaşmalarını, cesur olmalarını ve en iyi yöntemleri belirlemelerini sağlamak.
•    Eşit fırsatlara ek olarak, başlıca hedefimiz personelimizin yeteneklerini geliştirmek ve şirket içerisine performans kültürünü yerleştirmektir.

İş Ortaklarımız İçin…

•    Dürüstlüğe ve güvene dayalı uzun soluklu çözüm ortaklıkları oluşturmak.
•    Verimlilik, kalite ve iş güvenliği konularında uluslararası standartları belirleyen örnek bir firma olmak.
•    Tecrübeli ve eğitimli personel ile sektörde lider olmak.

İş Hedeflerimiz
•    Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türki Cumhuriyetler ve Rusya’da büyük inşaat projelerine imza atmak.
•    Çevresel değerleri göz önünde bulundurarak altyapı ve üstyapı yatırımları gerçekleştirmek.

________________________________________

Sağlık, Güvenlik Ve Çevre (HSE) Politikası

CCN Yatırım Holding; genel inşaat faaliyetleri esnasında oluşabilecek ve çalışanları, üçüncü tarafları, şirket varlıklarını ve çevreyi etkileyebilecek herhangi bir zararı minimize etmek ya da tamamıyla elimine etmek amacıyla, faaliyet gösterdiği ülkenin yasalarına ve aşağıdaki prensiplere göre hareket eder. CCN Yatırım Holding üst yönetimi sürekli gelişimi hedefleyerek sahalarda faaliyet gösteren tüm çalışanlarının bu prensiplere uygun hareket etmelerini sağlar. 

•    İnşaat sektöründe yapılan tüm faaliyetlerin iş güvenliği ve çevre ile ilgili tehlikelerinin belirlenmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla gerekli tedbirlerin değerlendirmelere dayanılarak alınması,  geçerli risk seviyelerini belirlemek ve risk değerlendirmesi faaliyetini gerçekleştirmek, böylece iş kazalarını ve mesleki hastalıkları önlemek ya da kaza olasılıklarını azaltmak, faaliyet gösterilen ülkenin tüm 'İş Güvenliği ve Çevre' ile ilgili kanunlarına ve nizamlarına uymak.
•    Çalışanların ve üçüncü tarafların sağlık, güvenlik ve çevre ile ilgili taleplerini karşılamak.
•    Mümkün olduğunca ölçülebilir yıllık sağlık, güvenlik ve çevre hedefleri belirlemek, bu hedefleri tüm çalışanlarla paylaşmak ve katkıda bulunmayı teşvik ederek bunları gerçekleştirmek.
•    CCN Yatırım Holding olarak tüm çalışanları sağlık, güvenlik ve çevre yönetim sistemi el kitabı ve ilgili belgeleri, uygulamaları, hedefleri ve politikası hakkında bilgilendirmek.
•    Yönetim olarak, sürekli gelişimin farkındalığı dahilinde faaliyetleri ve politikaları gözden geçirmek, böylece bu politika çerçevesince ve mevcut şartlar doğrultusunda sürekli gelişimi sağlamak. Politika taleplerini ve revizyonlarını hayata geçirmek.

Politikamızın sonucu olarak, CCN Yatırım Holding olarak, insan sağlığı ve güvenliği ile çevre için yerine getirdiğimiz tüm faaliyetlerimizi öncelikli ve prestijli hedeflerimiz olarak göreceğiz. Bu konudaki prensibimiz “ÖNCE İNSAN ve ÇEVRE”dir. 


CcnHolding CcnHolding CcnHolding
CCN Holding 2016 ©Tüm Hakları Saklıdır.