THSK / TTİCK

Proje İhale Tarihi: 26 Haziran 2013
Yatırım Dönemi: Yer Teslimi sonrası 36 ay
Yatırım Bedeli: 565.000.000 EUR 
İnşaat Alanı: 415.648 m²
İmtiyaz Süresi: 18 yıl
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (“THSK”) ile Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihazlar Kurumu (“TTİCK”) Kampüsü, Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak Kamu-Özel İşbirliği modeliyle inşaa edilecek ve işletilecektir. THSK’nin amacı koruyucu hizmet sunumunda Bakanlığın stratejilerini uygulamaya sokacak temel sağlık hizmetleri, ana çocuk sağlığı, kanser gibi kronik hastalıklar ile sıtma ve verem gibi bulaşıcı hastalıklar konusunda çalışmalar yapılmasıdır. TTİCK’nin amacı ise, beşeri ve veteriner ilaçlar, ileri tedavi amaçlı ilaçlar, tıbbi cihazlar, kozmetikler ve tıbbi amaçlı özel ürünlerin ruhsatlandırma, izin, bildirim, fiyatlandırma, dağıtım, piyasaya arz, gözetim ve denetimleri konularında düzenleyici “piyasa düzenleyici denetleyici bir kurum” olmaktır.

CCN Sağlık, biyogüvenlik seviyesi yüksek (BSL 3-4) laboratuarları içeren yüksek korunaklı, LEED veya BREEAM sertifikasyonu ve yüksek enerji verimliliğini amaçlayan mekanik ve elektrik sistemleri içeren binaların yapımı ve bunların 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermelerini sağlayacaktır.  Verilecek hizmetler, teknik bakım-onarım, bilişim teknolojileri, sterilizasyon, iş sağlığı/iş güvenliği ve çevre hizmetleri ile diğer temizlik, güvenlik ve otopark gibi destek hizmetleridir.     CcnHolding

CcnHolding

CcnHolding

CcnHolding

CCN Holding 2016 ©Tüm Hakları Saklıdır.

THSK / TTİCK

Proje İhale Tarihi: 26 Haziran 2013
Yatırım Dönemi: Yer Teslimi sonrası 36 ay
Yatırım Bedeli: 565.000.000 EUR 
İnşaat Alanı: 415.648 m²
İmtiyaz Süresi: 18 yıl
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (“THSK”) ile Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihazlar Kurumu (“TTİCK”) Kampüsü, Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak Kamu-Özel İşbirliği modeliyle inşaa edilecek ve işletilecektir. THSK’nin amacı koruyucu hizmet sunumunda Bakanlığın stratejilerini uygulamaya sokacak temel sağlık hizmetleri, ana çocuk sağlığı, kanser gibi kronik hastalıklar ile sıtma ve verem gibi bulaşıcı hastalıklar konusunda çalışmalar yapılmasıdır. TTİCK’nin amacı ise, beşeri ve veteriner ilaçlar, ileri tedavi amaçlı ilaçlar, tıbbi cihazlar, kozmetikler ve tıbbi amaçlı özel ürünlerin ruhsatlandırma, izin, bildirim, fiyatlandırma, dağıtım, piyasaya arz, gözetim ve denetimleri konularında düzenleyici “piyasa düzenleyici denetleyici bir kurum” olmaktır.

CCN Sağlık, biyogüvenlik seviyesi yüksek (BSL 3-4) laboratuarları içeren yüksek korunaklı, LEED veya BREEAM sertifikasyonu ve yüksek enerji verimliliğini amaçlayan mekanik ve elektrik sistemleri içeren binaların yapımı ve bunların 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermelerini sağlayacaktır.  Verilecek hizmetler, teknik bakım-onarım, bilişim teknolojileri, sterilizasyon, iş sağlığı/iş güvenliği ve çevre hizmetleri ile diğer temizlik, güvenlik ve otopark gibi destek hizmetleridir.     CcnHolding CcnHolding CcnHolding CcnHolding
CCN Holding 2016 © Tüm Hakları Saklıdır.

THSK / TTİCK

Proje İhale Tarihi: 26 Haziran 2013
Yatırım Dönemi: Yer Teslimi sonrası 36 ay
Yatırım Bedeli: 565.000.000 EUR 
İnşaat Alanı: 415.648 m²
İmtiyaz Süresi: 18 yıl
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (“THSK”) ile Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihazlar Kurumu (“TTİCK”) Kampüsü, Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak Kamu-Özel İşbirliği modeliyle inşaa edilecek ve işletilecektir. THSK’nin amacı koruyucu hizmet sunumunda Bakanlığın stratejilerini uygulamaya sokacak temel sağlık hizmetleri, ana çocuk sağlığı, kanser gibi kronik hastalıklar ile sıtma ve verem gibi bulaşıcı hastalıklar konusunda çalışmalar yapılmasıdır. TTİCK’nin amacı ise, beşeri ve veteriner ilaçlar, ileri tedavi amaçlı ilaçlar, tıbbi cihazlar, kozmetikler ve tıbbi amaçlı özel ürünlerin ruhsatlandırma, izin, bildirim, fiyatlandırma, dağıtım, piyasaya arz, gözetim ve denetimleri konularında düzenleyici “piyasa düzenleyici denetleyici bir kurum” olmaktır.

CCN Sağlık, biyogüvenlik seviyesi yüksek (BSL 3-4) laboratuarları içeren yüksek korunaklı, LEED veya BREEAM sertifikasyonu ve yüksek enerji verimliliğini amaçlayan mekanik ve elektrik sistemleri içeren binaların yapımı ve bunların 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermelerini sağlayacaktır.  Verilecek hizmetler, teknik bakım-onarım, bilişim teknolojileri, sterilizasyon, iş sağlığı/iş güvenliği ve çevre hizmetleri ile diğer temizlik, güvenlik ve otopark gibi destek hizmetleridir.     CcnHolding CcnHolding CcnHolding CcnHolding
CCN Holding 2016 © Tüm Hakları Saklıdır.

THSK / TTİCK

Proje İhale Tarihi: 26 Haziran 2013
Yatırım Dönemi: Yer Teslimi sonrası 36 ay
Yatırım Bedeli: 565.000.000 EUR 
İnşaat Alanı: 415.648 m²
İmtiyaz Süresi: 18 yıl
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (“THSK”) ile Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihazlar Kurumu (“TTİCK”) Kampüsü, Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak Kamu-Özel İşbirliği modeliyle inşaa edilecek ve işletilecektir. THSK’nin amacı koruyucu hizmet sunumunda Bakanlığın stratejilerini uygulamaya sokacak temel sağlık hizmetleri, ana çocuk sağlığı, kanser gibi kronik hastalıklar ile sıtma ve verem gibi bulaşıcı hastalıklar konusunda çalışmalar yapılmasıdır. TTİCK’nin amacı ise, beşeri ve veteriner ilaçlar, ileri tedavi amaçlı ilaçlar, tıbbi cihazlar, kozmetikler ve tıbbi amaçlı özel ürünlerin ruhsatlandırma, izin, bildirim, fiyatlandırma, dağıtım, piyasaya arz, gözetim ve denetimleri konularında düzenleyici “piyasa düzenleyici denetleyici bir kurum” olmaktır.

CCN Sağlık, biyogüvenlik seviyesi yüksek (BSL 3-4) laboratuarları içeren yüksek korunaklı, LEED veya BREEAM sertifikasyonu ve yüksek enerji verimliliğini amaçlayan mekanik ve elektrik sistemleri içeren binaların yapımı ve bunların 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermelerini sağlayacaktır.  Verilecek hizmetler, teknik bakım-onarım, bilişim teknolojileri, sterilizasyon, iş sağlığı/iş güvenliği ve çevre hizmetleri ile diğer temizlik, güvenlik ve otopark gibi destek hizmetleridir.     CcnHolding CcnHolding CcnHolding CcnHolding
CcnHolding CcnHolding CcnHolding
CCN Holding 2016 ©Tüm Hakları Saklıdır.