CcnHolding
TÜRKÇE  |  ENGLISH
  • 1
  • 1
  • 2
  • 2


Laboratuvar Hizmeti
Numunelerin laboratuvara kabulünden itibaren başlayıp, istemde bulunulan testlerin analizlerinin yapılması veya akredite bir dış laboratuvara gönderilmesi, üretilen sonuçların hekim onayına sunulması, HBYS-LBS sistemine aktarılması, laboratuvarda çalışılacak testler için gerekli her türlü ekipmanlarının sağlanması, kurulması, işletilmesi hizmetlerini kapsamaktadır. 
 
Görüntüleme Hizmeti
Radyoloji, Nükleer Tıp, Radyoterapi, Kemoterapi, hasta kabulden başlayarak, hastanın kaydı, hasta bilgilendirme, hastanın çekim odasına refakati, tıbbi ve teknik olarak ortamın hazırlanması, çekim işlemi, cihaz kalite kontrol ve kalibrasyonunun yapılması, radyasyon güvenliğinin sağlanması, görüntülerin kayıdı ve rapor teslimi gibi benzer görüntülüme hizmetlerini içermektedir.
 
Rehabilitasyon Hizmeti
Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen tüm fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini sağlamaktadır. 
 
Sterilizasyon Hizmeti
Yeniden kullanılabilir malzemeleri gelecekte güvenli bir biçimde kullanıma hazırlayan; temizlik, dezenfeksiyon, paketleme, etiketleme, kayıt, sterilizasyon, depolama, teslim ve bu gibi işlemlerinin birleşimini kapsamaktadır.
 
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi
Hastanenin tüm bölümlerdeki veri depolama birimleri ile iş istasyonları, klinik iş istasyonları, tıbbi görüntüleme cihazları arasında bilgisayar ağı tabanlı tıbbi görüntü iletişimine yönelik tüm uygulama ve gerekli altyapıları, bir bilgisayar /sunucu ile bağlantısı bulunan yazıcılar, barkod okuyucular, smart kart / RFID okuyucular, biyometrik kişi tanıma sistemi gibi hastane içerisindeki tüm bilişim sistemini kapsamaktadır.


CCN Holding 2016 ©Tüm Hakları Saklıdır.

CcnHolding


Laboratuvar Hizmeti
Numunelerin laboratuvara kabulünden itibaren başlayıp, istemde bulunulan testlerin analizlerinin yapılması veya akredite bir dış laboratuvara gönderilmesi, üretilen sonuçların hekim onayına sunulması, HBYS-LBS sistemine aktarılması, laboratuvarda çalışılacak testler için gerekli her türlü ekipmanlarının sağlanması, kurulması, işletilmesi hizmetlerini kapsamaktadır. 
 
Görüntüleme Hizmeti
Radyoloji, Nükleer Tıp, Radyoterapi, Kemoterapi, hasta kabulden başlayarak, hastanın kaydı, hasta bilgilendirme, hastanın çekim odasına refakati, tıbbi ve teknik olarak ortamın hazırlanması, çekim işlemi, cihaz kalite kontrol ve kalibrasyonunun yapılması, radyasyon güvenliğinin sağlanması, görüntülerin kayıdı ve rapor teslimi gibi benzer görüntülüme hizmetlerini içermektedir.
 
Rehabilitasyon Hizmeti
Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen tüm fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini sağlamaktadır. 
 
Sterilizasyon Hizmeti
Yeniden kullanılabilir malzemeleri gelecekte güvenli bir biçimde kullanıma hazırlayan; temizlik, dezenfeksiyon, paketleme, etiketleme, kayıt, sterilizasyon, depolama, teslim ve bu gibi işlemlerinin birleşimini kapsamaktadır.
 
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi
Hastanenin tüm bölümlerdeki veri depolama birimleri ile iş istasyonları, klinik iş istasyonları, tıbbi görüntüleme cihazları arasında bilgisayar ağı tabanlı tıbbi görüntü iletişimine yönelik tüm uygulama ve gerekli altyapıları, bir bilgisayar /sunucu ile bağlantısı bulunan yazıcılar, barkod okuyucular, smart kart / RFID okuyucular, biyometrik kişi tanıma sistemi gibi hastane içerisindeki tüm bilişim sistemini kapsamaktadır.
CcnHolding CcnHolding CcnHolding CcnHolding CcnHolding CcnHolding CcnHolding CcnHolding
CCN Holding 2016 © Tüm Hakları Saklıdır.

CcnHolding


Laboratuvar Hizmeti
Numunelerin laboratuvara kabulünden itibaren başlayıp, istemde bulunulan testlerin analizlerinin yapılması veya akredite bir dış laboratuvara gönderilmesi, üretilen sonuçların hekim onayına sunulması, HBYS-LBS sistemine aktarılması, laboratuvarda çalışılacak testler için gerekli her türlü ekipmanlarının sağlanması, kurulması, işletilmesi hizmetlerini kapsamaktadır. 
 
Görüntüleme Hizmeti
Radyoloji, Nükleer Tıp, Radyoterapi, Kemoterapi, hasta kabulden başlayarak, hastanın kaydı, hasta bilgilendirme, hastanın çekim odasına refakati, tıbbi ve teknik olarak ortamın hazırlanması, çekim işlemi, cihaz kalite kontrol ve kalibrasyonunun yapılması, radyasyon güvenliğinin sağlanması, görüntülerin kayıdı ve rapor teslimi gibi benzer görüntülüme hizmetlerini içermektedir.
 
Rehabilitasyon Hizmeti
Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen tüm fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini sağlamaktadır. 
 
Sterilizasyon Hizmeti
Yeniden kullanılabilir malzemeleri gelecekte güvenli bir biçimde kullanıma hazırlayan; temizlik, dezenfeksiyon, paketleme, etiketleme, kayıt, sterilizasyon, depolama, teslim ve bu gibi işlemlerinin birleşimini kapsamaktadır.
 
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi
Hastanenin tüm bölümlerdeki veri depolama birimleri ile iş istasyonları, klinik iş istasyonları, tıbbi görüntüleme cihazları arasında bilgisayar ağı tabanlı tıbbi görüntü iletişimine yönelik tüm uygulama ve gerekli altyapıları, bir bilgisayar /sunucu ile bağlantısı bulunan yazıcılar, barkod okuyucular, smart kart / RFID okuyucular, biyometrik kişi tanıma sistemi gibi hastane içerisindeki tüm bilişim sistemini kapsamaktadır.
CcnHolding CcnHolding CcnHolding CcnHolding CcnHolding CcnHolding CcnHolding CcnHolding
CCN Holding 2016 © Tüm Hakları Saklıdır.

CcnHolding


Laboratuvar Hizmeti
Numunelerin laboratuvara kabulünden itibaren başlayıp, istemde bulunulan testlerin analizlerinin yapılması veya akredite bir dış laboratuvara gönderilmesi, üretilen sonuçların hekim onayına sunulması, HBYS-LBS sistemine aktarılması, laboratuvarda çalışılacak testler için gerekli her türlü ekipmanlarının sağlanması, kurulması, işletilmesi hizmetlerini kapsamaktadır. 
 
Görüntüleme Hizmeti
Radyoloji, Nükleer Tıp, Radyoterapi, Kemoterapi, hasta kabulden başlayarak, hastanın kaydı, hasta bilgilendirme, hastanın çekim odasına refakati, tıbbi ve teknik olarak ortamın hazırlanması, çekim işlemi, cihaz kalite kontrol ve kalibrasyonunun yapılması, radyasyon güvenliğinin sağlanması, görüntülerin kayıdı ve rapor teslimi gibi benzer görüntülüme hizmetlerini içermektedir.
 
Rehabilitasyon Hizmeti
Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen tüm fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini sağlamaktadır. 
 
Sterilizasyon Hizmeti
Yeniden kullanılabilir malzemeleri gelecekte güvenli bir biçimde kullanıma hazırlayan; temizlik, dezenfeksiyon, paketleme, etiketleme, kayıt, sterilizasyon, depolama, teslim ve bu gibi işlemlerinin birleşimini kapsamaktadır.
 
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi
Hastanenin tüm bölümlerdeki veri depolama birimleri ile iş istasyonları, klinik iş istasyonları, tıbbi görüntüleme cihazları arasında bilgisayar ağı tabanlı tıbbi görüntü iletişimine yönelik tüm uygulama ve gerekli altyapıları, bir bilgisayar /sunucu ile bağlantısı bulunan yazıcılar, barkod okuyucular, smart kart / RFID okuyucular, biyometrik kişi tanıma sistemi gibi hastane içerisindeki tüm bilişim sistemini kapsamaktadır.
CcnHolding CcnHolding CcnHolding CcnHolding CcnHolding CcnHolding CcnHolding CcnHolding
CcnHolding CcnHolding CcnHolding
CCN Holding 2016 ©Tüm Hakları Saklıdır.