CcnHolding
TÜRKÇE  |  ENGLISH
  • 2
  • 2

Mersin Şehir Hastanesi

CCN Teknik, 374.601,32 m² kapalı alana sahip olan Mersin Şehir Hastanesi’nin; Ana Hastane binası, Kalp ve Damar, Kadın Doğum ve Çocuk, Genel Onkoloji ve Psikiyatri Hastaneleri ile Teknik Servis Binası ile tüm alt yapı ve çevre tesislerin ihtiyaç duyduğu her türlü teknik alt yapının işletimi, bakımı, onarımı ve yenilenmesi görevlerini üstlenmiştir. 

Mersin Şehir Hastanesi bünyesinde; 1300 yatak, 280 poliklinik, 210 yoğun bakım, 53 ameliyathane, 7 anjiyografi, 36 endoskopi ünitesi, 152 yataklı Pre-Op/ Post-Op, 30 diyaliz ünitesi, 50 koltuklu kemoterapi ünitesi, 8 triyaj alanı, 72 yataklı acil arenası, 6 acil İzolasyon odası, 12 travma ünitesi, 9 genel tedavi ünitesi, 1 Küçük Acil Cerrahi Ünitesi, 1 Merkez Laboratuvar ve 1 Merkezi Sterilizasyon ünitesi yer almaktadır. 

Verilen tüm hizmetler Sağlık, Kalite ve İş güveliği politikaları çerçevesinde verilmekte olup firmamız ISO 14001:2015 ÇYS, OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2015 KYS belgelerine sahiptir.


 
Mersin Sağlık Kalite Çevre ve İş Güvenliği Politikası 
 
 Kamu Özel İşbirliği kapsamında İdare ve Finansörler ile yaptığımız sözleşmelere uygun olarak; Entegre Sağlık Kampüsü’nde İdare ile işbirliği içinde, ilgili Hizmet Sağlayıcı ve Alt Alt Yüklenicilerin organizasyon ve koordinasyonu; verilen hizmetlerin yönetim ve denetimini yapan Şirket’imiz,
İdare’nin ve hastaların istek ve geri bildirimlerinden yararlanarak hizmet kalitesini arttırmak ve müşteri memnuniyetini sağlamak,
Etik değerlere bağlı, sosyal sorumluluğunun bilincinde, güvenilir ve kaliteli hizmet sunmak,
İş süreçlerimizin öz değerlendirme ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımları belirlemek,
Yasal mevzuat şartlarını yerine getirmek, yürüttüğümüz her hizmette Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatlarına muhakkak uymak,
Acil durum ve çevresel risk yönetimini en gelişmiş seviyede sağlamak,
Faaliyetlerimizi yürütürken çevreye etkilerimizi tespit etmek ve varsa olumsuz etkileri en aza indirmek,
Günlük işleyişimizde doğal kaynakları korumak; atıklarımızı kontrol altında tutarak, hava, su ve toprağın kirlenmesini, uygun tekniklerle minimize etmek,
Çalışanları ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanları, işle ilgili yaralanma ve hastalıklardan korumak,
Kapsamlı önlemlerle tehlikeyi kontrol altına almak ve sürekli izlemek,
Çalışmaların sürekliliği adına ulusal ve uluslararası yönetim sisteminin şartlarını sağlayan bir Kalite Yönetim Sistemi , Çevre Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurmak,
Tüm çalışanlarımızı, Hizmet Sağlayıcılar ve Alt Alt Yüklenicilerimizi Kalite, Çevre ve İş sağlığı ve Güvenliği hakkında bilinçlendirmek,
Sürekli eğitim, gelişim, iyileştirme için çalışanlarımızın bir ekip ruhu içerisinde dürüst, hoşgörülü, saygılı ve özverili çalışabileceği bir çalışma ortamı hazırlamak,
Yönetim sistemleri standartlarına uyarak, sözleşme Performans Parametrelerini sağlayarak, etkinliği ve verimliliği izleyerek, sürekli iyileştirmek ve mükemmele ulaşmak kalite politikamızdır.
Gerekli olan mali, teknolojik ve insan kaynağının sağlanması Şirket Yönetimi’nin sorumluluğundadır.
 
Şirket’imiz, Politikamız sonucunda, Kalite Yönetimi, Çevre Yönetimi ve İş Sağlığı ve Güvenliği adına yapacağımız tüm çalışmaları öncelikli hizmet hedefimiz olarak görmekte olup Hizmet Sağlayıcı, Alt Alt Yükleniciler ve tüm işbirliği içinde çalıştığımız kurumlarla birlikte sürekliliğin sağlanacağını taahhüt eder.

          
CCN Holding 2016 ©Tüm Hakları Saklıdır.

CcnHolding

Mersin Şehir Hastanesi

CCN Teknik, 374.601,32 m² kapalı alana sahip olan Mersin Şehir Hastanesi’nin; Ana Hastane binası, Kalp ve Damar, Kadın Doğum ve Çocuk, Genel Onkoloji ve Psikiyatri Hastaneleri ile Teknik Servis Binası ile tüm alt yapı ve çevre tesislerin ihtiyaç duyduğu her türlü teknik alt yapının işletimi, bakımı, onarımı ve yenilenmesi görevlerini üstlenmiştir. 

Mersin Şehir Hastanesi bünyesinde; 1300 yatak, 280 poliklinik, 210 yoğun bakım, 53 ameliyathane, 7 anjiyografi, 36 endoskopi ünitesi, 152 yataklı Pre-Op/ Post-Op, 30 diyaliz ünitesi, 50 koltuklu kemoterapi ünitesi, 8 triyaj alanı, 72 yataklı acil arenası, 6 acil İzolasyon odası, 12 travma ünitesi, 9 genel tedavi ünitesi, 1 Küçük Acil Cerrahi Ünitesi, 1 Merkez Laboratuvar ve 1 Merkezi Sterilizasyon ünitesi yer almaktadır. 

Verilen tüm hizmetler Sağlık, Kalite ve İş güveliği politikaları çerçevesinde verilmekte olup firmamız ISO 14001:2015 ÇYS, OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2015 KYS belgelerine sahiptir.


 
Mersin Sağlık Kalite Çevre ve İş Güvenliği Politikası 
 
 Kamu Özel İşbirliği kapsamında İdare ve Finansörler ile yaptığımız sözleşmelere uygun olarak; Entegre Sağlık Kampüsü’nde İdare ile işbirliği içinde, ilgili Hizmet Sağlayıcı ve Alt Alt Yüklenicilerin organizasyon ve koordinasyonu; verilen hizmetlerin yönetim ve denetimini yapan Şirket’imiz,
İdare’nin ve hastaların istek ve geri bildirimlerinden yararlanarak hizmet kalitesini arttırmak ve müşteri memnuniyetini sağlamak,
Etik değerlere bağlı, sosyal sorumluluğunun bilincinde, güvenilir ve kaliteli hizmet sunmak,
İş süreçlerimizin öz değerlendirme ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımları belirlemek,
Yasal mevzuat şartlarını yerine getirmek, yürüttüğümüz her hizmette Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatlarına muhakkak uymak,
Acil durum ve çevresel risk yönetimini en gelişmiş seviyede sağlamak,
Faaliyetlerimizi yürütürken çevreye etkilerimizi tespit etmek ve varsa olumsuz etkileri en aza indirmek,
Günlük işleyişimizde doğal kaynakları korumak; atıklarımızı kontrol altında tutarak, hava, su ve toprağın kirlenmesini, uygun tekniklerle minimize etmek,
Çalışanları ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanları, işle ilgili yaralanma ve hastalıklardan korumak,
Kapsamlı önlemlerle tehlikeyi kontrol altına almak ve sürekli izlemek,
Çalışmaların sürekliliği adına ulusal ve uluslararası yönetim sisteminin şartlarını sağlayan bir Kalite Yönetim Sistemi , Çevre Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurmak,
Tüm çalışanlarımızı, Hizmet Sağlayıcılar ve Alt Alt Yüklenicilerimizi Kalite, Çevre ve İş sağlığı ve Güvenliği hakkında bilinçlendirmek,
Sürekli eğitim, gelişim, iyileştirme için çalışanlarımızın bir ekip ruhu içerisinde dürüst, hoşgörülü, saygılı ve özverili çalışabileceği bir çalışma ortamı hazırlamak,
Yönetim sistemleri standartlarına uyarak, sözleşme Performans Parametrelerini sağlayarak, etkinliği ve verimliliği izleyerek, sürekli iyileştirmek ve mükemmele ulaşmak kalite politikamızdır.
Gerekli olan mali, teknolojik ve insan kaynağının sağlanması Şirket Yönetimi’nin sorumluluğundadır.
 
Şirket’imiz, Politikamız sonucunda, Kalite Yönetimi, Çevre Yönetimi ve İş Sağlığı ve Güvenliği adına yapacağımız tüm çalışmaları öncelikli hizmet hedefimiz olarak görmekte olup Hizmet Sağlayıcı, Alt Alt Yükleniciler ve tüm işbirliği içinde çalıştığımız kurumlarla birlikte sürekliliğin sağlanacağını taahhüt eder.

          


CCN Holding 2016 © Tüm Hakları Saklıdır.

CcnHolding

Mersin Şehir Hastanesi

CCN Teknik, 374.601,32 m² kapalı alana sahip olan Mersin Şehir Hastanesi’nin; Ana Hastane binası, Kalp ve Damar, Kadın Doğum ve Çocuk, Genel Onkoloji ve Psikiyatri Hastaneleri ile Teknik Servis Binası ile tüm alt yapı ve çevre tesislerin ihtiyaç duyduğu her türlü teknik alt yapının işletimi, bakımı, onarımı ve yenilenmesi görevlerini üstlenmiştir. 

Mersin Şehir Hastanesi bünyesinde; 1300 yatak, 280 poliklinik, 210 yoğun bakım, 53 ameliyathane, 7 anjiyografi, 36 endoskopi ünitesi, 152 yataklı Pre-Op/ Post-Op, 30 diyaliz ünitesi, 50 koltuklu kemoterapi ünitesi, 8 triyaj alanı, 72 yataklı acil arenası, 6 acil İzolasyon odası, 12 travma ünitesi, 9 genel tedavi ünitesi, 1 Küçük Acil Cerrahi Ünitesi, 1 Merkez Laboratuvar ve 1 Merkezi Sterilizasyon ünitesi yer almaktadır. 

Verilen tüm hizmetler Sağlık, Kalite ve İş güveliği politikaları çerçevesinde verilmekte olup firmamız ISO 14001:2015 ÇYS, OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2015 KYS belgelerine sahiptir.


 
Mersin Sağlık Kalite Çevre ve İş Güvenliği Politikası 
 
 Kamu Özel İşbirliği kapsamında İdare ve Finansörler ile yaptığımız sözleşmelere uygun olarak; Entegre Sağlık Kampüsü’nde İdare ile işbirliği içinde, ilgili Hizmet Sağlayıcı ve Alt Alt Yüklenicilerin organizasyon ve koordinasyonu; verilen hizmetlerin yönetim ve denetimini yapan Şirket’imiz,
İdare’nin ve hastaların istek ve geri bildirimlerinden yararlanarak hizmet kalitesini arttırmak ve müşteri memnuniyetini sağlamak,
Etik değerlere bağlı, sosyal sorumluluğunun bilincinde, güvenilir ve kaliteli hizmet sunmak,
İş süreçlerimizin öz değerlendirme ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımları belirlemek,
Yasal mevzuat şartlarını yerine getirmek, yürüttüğümüz her hizmette Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatlarına muhakkak uymak,
Acil durum ve çevresel risk yönetimini en gelişmiş seviyede sağlamak,
Faaliyetlerimizi yürütürken çevreye etkilerimizi tespit etmek ve varsa olumsuz etkileri en aza indirmek,
Günlük işleyişimizde doğal kaynakları korumak; atıklarımızı kontrol altında tutarak, hava, su ve toprağın kirlenmesini, uygun tekniklerle minimize etmek,
Çalışanları ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanları, işle ilgili yaralanma ve hastalıklardan korumak,
Kapsamlı önlemlerle tehlikeyi kontrol altına almak ve sürekli izlemek,
Çalışmaların sürekliliği adına ulusal ve uluslararası yönetim sisteminin şartlarını sağlayan bir Kalite Yönetim Sistemi , Çevre Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurmak,
Tüm çalışanlarımızı, Hizmet Sağlayıcılar ve Alt Alt Yüklenicilerimizi Kalite, Çevre ve İş sağlığı ve Güvenliği hakkında bilinçlendirmek,
Sürekli eğitim, gelişim, iyileştirme için çalışanlarımızın bir ekip ruhu içerisinde dürüst, hoşgörülü, saygılı ve özverili çalışabileceği bir çalışma ortamı hazırlamak,
Yönetim sistemleri standartlarına uyarak, sözleşme Performans Parametrelerini sağlayarak, etkinliği ve verimliliği izleyerek, sürekli iyileştirmek ve mükemmele ulaşmak kalite politikamızdır.
Gerekli olan mali, teknolojik ve insan kaynağının sağlanması Şirket Yönetimi’nin sorumluluğundadır.
 
Şirket’imiz, Politikamız sonucunda, Kalite Yönetimi, Çevre Yönetimi ve İş Sağlığı ve Güvenliği adına yapacağımız tüm çalışmaları öncelikli hizmet hedefimiz olarak görmekte olup Hizmet Sağlayıcı, Alt Alt Yükleniciler ve tüm işbirliği içinde çalıştığımız kurumlarla birlikte sürekliliğin sağlanacağını taahhüt eder.

          


CCN Holding 2016 © Tüm Hakları Saklıdır.

CcnHolding

Mersin Şehir Hastanesi

CCN Teknik, 374.601,32 m² kapalı alana sahip olan Mersin Şehir Hastanesi’nin; Ana Hastane binası, Kalp ve Damar, Kadın Doğum ve Çocuk, Genel Onkoloji ve Psikiyatri Hastaneleri ile Teknik Servis Binası ile tüm alt yapı ve çevre tesislerin ihtiyaç duyduğu her türlü teknik alt yapının işletimi, bakımı, onarımı ve yenilenmesi görevlerini üstlenmiştir. 

Mersin Şehir Hastanesi bünyesinde; 1300 yatak, 280 poliklinik, 210 yoğun bakım, 53 ameliyathane, 7 anjiyografi, 36 endoskopi ünitesi, 152 yataklı Pre-Op/ Post-Op, 30 diyaliz ünitesi, 50 koltuklu kemoterapi ünitesi, 8 triyaj alanı, 72 yataklı acil arenası, 6 acil İzolasyon odası, 12 travma ünitesi, 9 genel tedavi ünitesi, 1 Küçük Acil Cerrahi Ünitesi, 1 Merkez Laboratuvar ve 1 Merkezi Sterilizasyon ünitesi yer almaktadır. 

Verilen tüm hizmetler Sağlık, Kalite ve İş güveliği politikaları çerçevesinde verilmekte olup firmamız ISO 14001:2015 ÇYS, OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2015 KYS belgelerine sahiptir.


 
Mersin Sağlık Kalite Çevre ve İş Güvenliği Politikası 
 
 Kamu Özel İşbirliği kapsamında İdare ve Finansörler ile yaptığımız sözleşmelere uygun olarak; Entegre Sağlık Kampüsü’nde İdare ile işbirliği içinde, ilgili Hizmet Sağlayıcı ve Alt Alt Yüklenicilerin organizasyon ve koordinasyonu; verilen hizmetlerin yönetim ve denetimini yapan Şirket’imiz,
İdare’nin ve hastaların istek ve geri bildirimlerinden yararlanarak hizmet kalitesini arttırmak ve müşteri memnuniyetini sağlamak,
Etik değerlere bağlı, sosyal sorumluluğunun bilincinde, güvenilir ve kaliteli hizmet sunmak,
İş süreçlerimizin öz değerlendirme ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımları belirlemek,
Yasal mevzuat şartlarını yerine getirmek, yürüttüğümüz her hizmette Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatlarına muhakkak uymak,
Acil durum ve çevresel risk yönetimini en gelişmiş seviyede sağlamak,
Faaliyetlerimizi yürütürken çevreye etkilerimizi tespit etmek ve varsa olumsuz etkileri en aza indirmek,
Günlük işleyişimizde doğal kaynakları korumak; atıklarımızı kontrol altında tutarak, hava, su ve toprağın kirlenmesini, uygun tekniklerle minimize etmek,
Çalışanları ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanları, işle ilgili yaralanma ve hastalıklardan korumak,
Kapsamlı önlemlerle tehlikeyi kontrol altına almak ve sürekli izlemek,
Çalışmaların sürekliliği adına ulusal ve uluslararası yönetim sisteminin şartlarını sağlayan bir Kalite Yönetim Sistemi , Çevre Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurmak,
Tüm çalışanlarımızı, Hizmet Sağlayıcılar ve Alt Alt Yüklenicilerimizi Kalite, Çevre ve İş sağlığı ve Güvenliği hakkında bilinçlendirmek,
Sürekli eğitim, gelişim, iyileştirme için çalışanlarımızın bir ekip ruhu içerisinde dürüst, hoşgörülü, saygılı ve özverili çalışabileceği bir çalışma ortamı hazırlamak,
Yönetim sistemleri standartlarına uyarak, sözleşme Performans Parametrelerini sağlayarak, etkinliği ve verimliliği izleyerek, sürekli iyileştirmek ve mükemmele ulaşmak kalite politikamızdır.
Gerekli olan mali, teknolojik ve insan kaynağının sağlanması Şirket Yönetimi’nin sorumluluğundadır.
 
Şirket’imiz, Politikamız sonucunda, Kalite Yönetimi, Çevre Yönetimi ve İş Sağlığı ve Güvenliği adına yapacağımız tüm çalışmaları öncelikli hizmet hedefimiz olarak görmekte olup Hizmet Sağlayıcı, Alt Alt Yükleniciler ve tüm işbirliği içinde çalıştığımız kurumlarla birlikte sürekliliğin sağlanacağını taahhüt eder.

          


CcnHolding CcnHolding CcnHolding
CCN Holding 2016 ©Tüm Hakları Saklıdır.